Vi har utviklet en ny type tyverisikringsmerking, ISR-merking er utmerket verktøy for å forhindre og spore tyveri.
Smart Protection inneholder ultra-utslitelige dekaler og UV-væske.
Kombinasjonen av synlig og usynlig merking gjør at produktet er direkte søkbart.

Smart Protection er dermed en smart og enkel måte å identifisere stjålne gjenstander i det såkalte ISR-registeret, en internasjonal database for politi og privatpersoner.